Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarządzanie zgodnością (compliance)

Każda korporacja, osiągając dojrzałość organizacyjną, ustanawia zasady wspierające ją w procesach zarządzania i zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z prawem, regulacjami wewnętrznymi, standardami etycznymi oraz przyjętymi praktykami i standardami biznesowymi.

Mając świadomość wagi skutecznego funkcjonowania Systemu Zarządzania Zgodnością w prowadzonej działalności Spółki proces wdrażania i przestrzegania tych zasad w Grupie Azoty KOLTAR Sp. z o.o. jest priorytetem.

Wśród wypracowanych uregulowań z zakresu Zarządzania Zgodnością znajdą Państwo:

• Główne wartości, którymi kieruje się Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. uregulowane w Kodeksie postępowania etycznego,
• Kodeks antykorupcyjny,
• Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych,
• Informację w zakresie wręczania prezentów pracownikom Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o.

Kontakt do Koordynatora ds. zarządzania zgodnością

Pani Celina Lawrenc
Mail: ##hnvcpaxhip.zdaipg#at#vgjeppodin.rdb##
Tel. +48 (14) 637 43 56
lub na adres Spółki:
Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów

Wyszukiwarka