Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
O firmie

Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. należy do Grupa Azoty S.A. Spółka powstała 1 stycznia 2000 r. z przekształcenia Zakładu Transportu Kolejowego będącego częścią ówczesnych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Początkowo działalność spółki ograniczała się jedynie do utrzymania taboru oraz obsługi bocznicy kolejowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., jednak wraz z upływem czasu i jednoczesnym rozwojem spółka zaczęła świadczyć usługi również na rynkach zewnętrznych. Obecnie, dzięki wykształconej kadrze pracowniczej oraz uzyskanym licencjom, certyfikatom, świadectwom i koncesjom, wydanym przez odpowiednie urzędy, spółka jest cenionym dostawcą usług z branży kolejowej na terenie całego kraju.

W maju 2017 został przyjęty nowy przez Zarząd Grupy Azoty S.A. „Model zarządzania Aktywami kolejowymi w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty”. W efekcie wdrożenia projektu od dnia 01.01.2019:

  • wysokość kapitału zakładowego Grupa Azoty KOLTAR sp. z o.o. wynosi 54.600.000,00 zł.
  • struktura własności: 60% Grupa Azoty S.A.; 20% Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.; 20% Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A.
  • liczba zatrudnionych ok.650 osób.,
  • oddziały w Policach, Puławach, Kędzierzynie-Koźlu
  • odrębny pracodawca w każdej lokalizacji;

Prowadzona konsolidacja działalności pomocniczej - logistyki kolejowej pozwala na wzmocnienie spółki we wszystkich trzech kluczowych filarach dotychczasowej działalności Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. Są to: obsługa manewrowa bocznic, remonty taboru kolejowego i przewozy licencjonowane, w ten sposób spółka poczyniła kolejne kroki na drodze wzrostu konkurencyjności.

Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. konsekwentnie realizuje stawiane przed nią cele m.in. wzrost wartości przedsiębiorstwa, rozwój skali działalności, utrzymanie i przejmowanie nowych gestii transportowych, rozszerzenie zakresu wykonywania remontów taboru kolejowego. Wszystkie te cele miały swoje źródło w efektywnie zrealizowanej strategii lat ubiegłych, zostały zrealizowane na zakładanym poziomie i będą rozwijane w kolejnych latach, jako założenie organicznego rozwoju popartego wzrostem konkurencyjności świadczonych usług.

Wyszukiwarka