Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
O firmie

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o.
Jubileusz 20-lecia działalności

Spółka powstała 1 stycznia 2000 r. z przekształcenia Zakładu Transportu Kolejowego, będącego częścią ówczesnych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Początkowo działalność Spółki ograniczała się jedynie do utrzymania taboru oraz obsługi bocznicy kolejowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., jednak wraz z upływem czasu i jednoczesnym rozwojem, Spółka zaczęła świadczyć usługi na rynkach zewnętrznych. Obecnie, dzięki wykształconej kadrze pracowniczej oraz uzyskanym licencjom, certyfikatom, świadectwom i koncesjom, wydanym przez odpowiednie urzędy, Spółka jest cenionym dostawcą usług z branży kolejowej na terenie całego kraju.

W maju 2017 r. został przyjęty przez Zarząd Grupy Azoty S.A nowy „Model zarządzania aktywami kolejowymi w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty”.

Efektem wdrożenia projektu było:

1) podwyższenie kapitału zakładowego Grupa Azoty KOLTAR sp. z o.o. do kwoty 54.600.000,00 zł,
2) ustalenie nowej struktury własności kapitałowej tj.: 60% udziałów w kapitale zakładowym objęła Grupa Azoty S.A., 20% udziałów w kapitale zakładowym objęła Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i kolejne 20% udziałów w kapitale zakładowym objęła Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A.,
3) podwyższenie liczby zatrudnionych pracowników do około 650 osób,
4) utworzenie Oddziałów w Policach, Puławach i Kędzierzynie-Koźlu,
5) ustalenie formuły odrębnego pracodawcy w każdej lokalizacji Spółki.

Przeprowadzona konsolidacja działalności pomocniczej-logistyki kolejowej, pozwoliła na wzmocnienie Spółki we wszystkich trzech kluczowych obszarach biznesowych dotychczas prowadzonej działalności Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. to jest: obsługi manewrowej bocznic, remontów taboru kolejowego i przewozów licencjonowanych. W ten sposób Spółka poczyniła kolejne kroki na drodze wzrostu konkurencyjności.

Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. konsekwentnie realizuje stawiane przed nią cele, tj.: rozwój kompetencji przewozowych, wzrost wartości przedsiębiorstwa, rozwój skali działalności, utrzymanie i przejmowanie nowych gestii transportowych, rozszerzenie zakresu wykonywania remontów taboru kolejowego.

Wyszukiwarka