Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zakres działalności

Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o.  w Tarnowie zajmuje się świadczeniem usług z branży transportu kolejowego. Do najważniejszych z nich należą: wykonywanie licencjonowanych przewozów towarów, obsługa ekspedycyjna przesyłek kolejowych, usługi  transportu wewnętrznego, naprawy bieżące i rewizyjne wagonów towarowych, rewizje dozorowe wagonów-cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych, obsługa bocznic kolejowych na terenie Grupa Azoty w Tarnowie, Kędzierzynie-Koźlu, Policach i Puławach.

Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. wykonuje naprawy okresowe wagonów towarowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych na poziomie P1 do P5 zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. Spółka posiada uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy oraz wytwarzania elementów:

  • zbiorników transportowych wraz z wyposażeniem do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 6.1, 8, 9 wg RID/ADR, z wyłączeniem wytwarzania elementów, modernizacji i napraw zbiorników do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 oraz 8 wg RID/ADR, które oznaczone są znakiem „Pi” zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
  • zbiorników cystern wraz z wyposażeniem do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa, z wyłączeniem wytwarzania elementów, które wymagają oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE.

Spółka zajmuje się również  dzierżawą własnego  taboru wagonowego i pojazdów trakcyjnych oraz świadczy inne usługi wynikające z potencjału operacyjnego służącego realizacji usług core businessu m.in. śrutowanie i malowanie powierzchni metalowych, diagnostyka taboru, usługi w zakresie infrastruktury kolejowej na bocznicy w Tarnowie, sprzedaż oleju napędowego.

Wyszukiwarka