Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy zysku netto na poziomie 265 mln zł (oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych zysk netto w roku 2013 wyniósł 245 mln zł).

16.03.2015
Projekt kompleksu petrochemicznego odłożony w czasie
Zakończyły się prace nad dodatkową fazą studium wykonalności kompleksu petrochemicznego Grupy LOTOS i Grupy Azoty. Z przeprowadzonych analiz wynika, że projekt może być atrakcyjny ekonomicznie w przyszłości. Jednak biorąc pod uwagę aktualne warunki rynkowe realizacja tej inwestycji nie gwarantuje spełnienia zakładanych celów biznesowych. Stąd wspólna decyzja obu spółek o odłożeniu w czasie realizacji inwestycji.
20.02.2015
Przedstawiciele Grupy Azoty omówią globalny problem bezpieczeństwa żywności i energii na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
Grupa Azoty debiutuje w tym tygodniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w randze Partnera Branżowego.
21.01.2015
Korzystniejsze warunki ubezpieczenia na życie dla pracowników Grupy Azoty
Umowa zawarta pomiędzy Grupą Azoty a PZU SA daje możliwość pracownikom oraz ich rodzinom skorzystania z ubezpieczenia na życie na najlepszych, z dotychczas zaproponowanych Spółce, warunkach.
12.01.2015
Powołanie Zarządu Grupy Azoty S.A. na kolejną kadencję
W piątek 9 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza zdecydowała o powołaniu Zarządu spółki Grupa Azoty S.A. na nową, X kadencję. W skład Zarządu wchodzić będą Pan Paweł Jarczewski, na stanowisku Prezesa Zarządu oraz na stanowiskach Wiceprezesów Zarządu - Pan Krzysztof Jałosiński, Pan Marek Kapłucha, Pan Marian Rybak, Pan Andrzej Skolmowski oraz Pan Witold Szczypiński. Uchwała Rady Nadzorczej wejdzie w życie 20 lutego 2015 r.
09.01.2015
Wyszukiwarka