Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dalszy rozwój na solidnych podstawach
20.02.2014
Dalszy rozwój na solidnych podstawach
Rok 2013 w spółce Grupa Azoty KOLTAR służył umacnianiu zdobytej pozycji i dalszemu rozszerzaniu kompetencji.

We wszystkich trzech filarach swojej działalności: obsługa bocznicy, remonty  taboru kolejowego i przewozów licencjonowanych spółka poczyniła kolejne kroki na drodze wzrostu konkurencyjności. 

Rozszerzanie i umacnianie oferty i pozycji spółki następuje nieustannie zarówno w zakresie usług zewnętrznych, jak i organizacji wewnętrznej, o czym najlepiej świadczą realizowane przez nią cele i założenia. Rok 2013 był dla Grupy Azoty KOLTAR bardzo intensywny i udany, jeśli przyjrzeć się osiągniętym przez nią rezultatom w poszczególnych obszarach.

Wzrost masy przewozowej i liczby zorganizowanych przewozówZdobyte doświadczenie pozwalana na dalszy rozwój organizacji przewozów licencjonowanych. Z roku na rok rośnie zarówno zasięg obsługiwanego obszaru, jak i ilość przewiezionych towarów. W ubiegłym roku uruchomiliśmy ponad 1300 pociągów, które po torach PKP PLK SA przejechały ponad 160 tys. pociągokilometrów.Dbałość o powierzony majątekJako odpowiedzialny gospodarz infrastruktury bocznicy kolejowej Grupa Azoty KOLTAR wykonała kompleksowe naprawy nawierzchni torowej i rozjazdów, potrzebnych do bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ruchu na bocznicy kolejowej. Jednocześnie firma ciągle dba o bezpieczeństwo transportu kolejowego.Poszerzony wachlarz usług remontowychWysoki poziom świadczonych specjalistycznych usług remontowych umożliwia – oprócz utrzymywania w dobrej kondycji technicznej własnego taboru – oferowanie ich także firmom zewnętrznym. Przeprowadzana modernizacja śrutowni zwiększająca jej przepustowość oraz wprowadzenie usług rewizji i reprofilacji zestawów kołowych pozwalają oferować kompleksowy zakres zarówno napraw bieżących, jak i rewizyjnych wagonów towarowych.Kolejne certyfikaty i wdrożeniaDo długiej listy posiadanych przez spółkę uprawnień i wyróżnień w 2013 r. dołączył kolejny: „Certyfikat AEO S Upoważniony Przedsiębiorca na poziomie bezpieczeństwo i ochrona” – przyznawany przez organy celne wiarygodnym, wypłacalnym i rzetelnym przedsiębiorcom, którzy przestrzegają przepisów i wymogów celnych oraz gwarantują bezpieczeństwo i ochronę obsługiwanego obrotu towarowego. Jak każdy certyfikat wymagał spełnienia wielu warunków i potwierdzenia sprawności ich organizacji w praktyce. Poprawie sprawności organizacji służą także dalsze wdrożenia modułów informatycznych zintegrowanych z SAP, takich jak np. elektroniczny obieg dokumentów czy moduł obsługi kadry, płace, delegacje. W minionym roku Grupa Azoty KOLTAR po raz czwarty została wyróżniona statuetką „Gazela Biznesu”, przyznawaną przez dziennik „Puls Biznesu” najdynamiczniej rozwijającym się firmom.Dobre tradycjeNadal bezpieczeństwo przede wszystkim. Co roku Grupa Azoty KOLTAR organizuje spotkanie się ze swoimi kontrahentami pod hasłem „Przewozy materiałów niebezpiecznych koleją” w celu przekazania nowym i zaktualizowania stałym współpracownikom najnowszych przepisów i osiągnięć związanych z zasadami bezpiecznego transportu. W roku 2013 odbyło się 10. jubileuszowe spotkanie – udane jak zawsze. Znajomość teorii spółka z powodzeniem przekłada na praktykę, czego dowodem jest chociażby zamontowany w lokomotywach system monitoringu, mający na celu poprawę bezpieczeństwa.

Reasumując, w 2013 r. Grupa Azoty KOLTAR postawiła przed sobą wiele celów do zrealizowania m.in. wzrost wartości przedsiębiorstwa, rozwój skali działalności, utrzymanie i przejmowanie nowych gestii transportowych, rozszerzenie zakresu wykonywania remontów taboru kolejowego. Wszystkie te cele miały swoje źródło w efektywnie zrealizowanej strategii lat ubiegłych. W minionym roku zostały wykonane na zakładanym poziomie i będą konsekwentnie rozwijane w kolejnych latach, jako założenie organicznego rozwoju popartego wzrostem konkurencyjności świadczonych usług. Zaletą wykonywanych przez spółkę usług jest ich elastyczność umożliwiająca zaoferowanie zarówno kompleksowej usługi, jak i dopasowania wyłącznie jej brakującego fragmentu do zorganizowanego już procesu u klienta.Oceniając ubiegły rok można stwierdzić, że był on udany dla spółki. Pozostaje mieć nadzieję, że obecny okaże się równie dobry oraz że pozwoli nadal skutecznie umacniać jej pozycję w kraju i w regionie. 

Wyszukiwarka