Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-10-23
Zamknięcie
2020-11-10
Grupa Azoty Koltar
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. Dyrektora Oddziału Spółki w Puławach

W dniu 22.10.2020r., Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. uchwałą 77/RN/I/2020 wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. Dyrektora Oddziału Spółki w Puławach.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 10 listopada 2020 r. o godz. 15.00 (decyduje data doręczenia zgłoszenia na wskazany poniżej adres).

Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać w zamkniętej kopercie na adres: Grupa Azoty "KOLTAR" Spółka z o.o., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów Biuro Zarządu z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty "KOLTAR" Sp. z o.o. w Tarnowie - Dyrektora Oddziału Spółki w Puławach".

Wyszukiwarka