Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Fundusze Europejskie

Tytuł projektu: Modernizacja wagonów jako element minimalizacji emisji hałasu

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś Priorytetowa V:  Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T
Okres realizacji projektu: 01.07.2022 – 31.12.2023
Całkowita wartość projektu: 9 884 218,99 zł
Kwota dofinansowania: 3 013 600,00 zł

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o.

Cel projektu: Zmniejszenie emisji hałasu poprzez modernizację wagonów towarowych obejmującą zastąpienie żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowaniu pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia. W projekcie zostanie zmodernizowanych łącznie 282 wagony.

Projekt obejmuje realizację:

  • wymiany wstawek hamulcowych żeliwnych na kompozytowe w ilości 3848 sztuk;
  • wymiany zestawów kołowych obręczowanych na zestawy kołowe monoblokowe w ilości 540 sztuk;
  • wymiany zestawów hamulca ręcznego oraz pozostałych niezbędnych części i podzespołów;
  • wykonania niezbędnej dokumentacji.
Wyszukiwarka