Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Udany start konsolidacji: Grupa Azoty KOLTAR – od 1 sierpnia obsługa bocznic kolejowych w czterech kluczowych lokalizacjach
28.08.2018
Udany start konsolidacji: Grupa Azoty KOLTAR – od 1 sierpnia obsługa bocznic kolejowych w czterech kluczowych lokalizacjach

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Grupy Azoty S.A. „Modelem zarządzania aktywami kolejowymi w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty” projekt został zrealizowany. Blisko półtoraroczny proces konsolidacji aktywów kolejowych w Grupie Azoty S.A. w dwóch etapach został zakończony. Oznacza to, że spółki kolejowe działające w czterech największych zakładach chemicznych tj. Tarnowie, Policach, Kędzierzynie-Koźlu i Puławach od dnia 1 sierpnia noszą nazwę Grupa Azoty KOLTAR z Zakładem w Policach, Odziałem w Kędzierzynie-Koźlu i Oddziałem w Puławach. Oddziałom w Kędzierzynie-Koźlu i Puławach nadany został status odrębnych pracodawców, co oznacza, że oddziały te są bezpośrednio stronami w istniejących stosunkach pracy.

Obecnie Grupę Azoty KOLTAR sp. z o.o. reprezentuje zarząd w składzie: Piotr Golemo - prezes zarządu – dyrektor naczelny, Tadeusz Gancarz - wiceprezes zarządu – dyrektor ds. technicznych, Jarosław Wrona - wiceprezes zarządu – dyrektor ds. finansowych, Andrzej Rusek - wiceprezes zarządu – dyrektor Oddziału w Puławach oraz Piotr Toczek - wiceprezes zarządu – dyrektor Oddziału w Kędzierzynie-Koźlu.

Wraz zakończeniem procesu konsolidacji – zgodnie z założeniami projektu przywrócono – pełną kontrolę właścicielską: 100% udziałów Grupa Azoty KOLTAR posiada Grupa Azoty S.A. Nastąpiła także konsolidacja działalności pomocniczej - logistyki kolejowej. Ponadto Grupa Azoty KOLTAR została strategicznym operatorem na głównych bocznicach w Grupie Kapitałowej - Grupa Azoty, a zatem przejęła zadania operatora bocznicy oraz działalność wspomagającą operatora bocznicy w poszczególnych lokalizacjach.

- W imieniu Zarządu Spółki Grupa Azoty Koltar pragnę podziękować wszystkim pracownikom, zaangażowanym w trudny i pracochłonny proces konsolidacji – podkreśla Piotr Golemo, prezes zarządu. - Jestem przekonany, że wynik naszej dotychczasowej pracy stanie się podstawą efektywnej współpracy pozwalającej na wzrost udziału logistyki kolejowej w budowaniu rynkowej przewagi konkurencyjnej segmentów działalności podstawowej (core businessu) Grupy Azoty – dodaje.

Wyszukiwarka