Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Raport Zintegrowany Grupy Azoty 2014
18.06.2015
Raport Zintegrowany Grupy Azoty 2014
Grupa Azoty opublikowała raport zintegrowany za 2014 r. opracowany zgodnie z najnowszymi standardami Global Reporting Initiative G4. Jest to już drugi raport zintegrowany, a jego przygotowanie wg międzynarodowych wskaźników GRI stanowi dowód, iż spełnia on najwyższe światowe standardy. Wydawnictwo zostało zaprezentowane 18 czerwca podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rok 2014 był bardzo ważnym okresem dla Grupy Azoty. Obfitował on w wiele ważnych dla niej wydarzeń. Sukcesywna budowa wartości grupy kapitałowej, decyzje o nowych inwestycjach, wdrożenie nowego modelu zarządzania, opracowanie programu operacjonalizacji strategii, aktywność na forach międzynarodowych organizacji branżowych, przyjęcie kodeksu etycznego, decyzja Ministerstwa Skarbu Państwa, które w sierpniu 2014 r. włączyło Grupę Azoty S.A. w poczet podmiotów strategicznych, to najważniejsze z wydarzeń ubiegłego roku. O tych i wielu innych opowiadamy w najnowszym raporcie zintegrowanym Grupy Azoty. 

Tegoroczny raport jest drugim raportem zintegrowanym Grupy Azoty. Wydawnictwo w sposób rzetelny i wieloaspektowy prezentuje wyniki czterech największych spółek grupy kapitałowej, którymi są: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty PUŁAWY, Grupa Azoty POLICE oraz Grupa Azoty KĘDZIERZYN. Podmioty te zostały szczegółowo przedstawione w raporcie, ponieważ generują znaczną większość przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty.

O wysokim poziomie raportu świadczy fakt, że został on opracowany zgodnie z wytycznymi GRI G4. W celu zachowania najwyższej staranności dokument został poddany niezależnej weryfikacji audytorów, którzy sprawdzili oraz potwierdzili prawdziwość zamieszczonych w raporcie danych finansowych oraz informacji o kwestiach społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Weryfikacja została przeprowadzona przez Deloitte Advisory sp. z o.o. oraz KPMG Audyt sp. z o.o. Podobnie jak w roku ubiegłym raport został przygotowany przez zespół złożony z przedstawicieli czterech największych spółek pod nadzorem Biura Korporacyjnego Public Relations Grupy Azoty.

Raport zintegrowany ma wyjątkowy charakter. Szczegółowo prezentuje wszystkie najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w Grupie Azoty w 2014 r. uwzględniając jednocześnie wszelkie istotne elementy oddziaływania Grupy Azoty na otoczenie. 

Szczególny nacisk jest położony na przestrzeganie zasad odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Każdy z projektów, każda ze spółek, każdy z produktów ma potencjalny wpływ na środowisko naturalne, na zdrowie i perspektywy życiowe mieszkańców regionów, w których działają spółki, na bezpieczeństwo pracowników i klientów. Dlatego już drugi raz Grupa Azoty opowiada o swoim biznesie według standardów Global Reporting Initiative G4. W tym roku zrobiła to po raz kolejny w przekonaniu, że dzięki temu przedstawia swój pełny obraz.

Zachęcamy do lektury drugiego zintegrowanego raportu rocznego Grupy Azoty.

Wyszukiwarka