Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa
15.12.2015
Przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa
Krótki opis wydarzeniaW dniu 15 grudnia 2015 r. Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. otrzymała od Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa część A o nr PL1120150046 potwierdzającego, że przyjęty przez Spółkę System Zarządzania Bezpieczeństwem spełnia wymagania prawne i standardy niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Powyższy certyfikat bezpieczeństwa  został wydany na okres od 22.12.2015 r. do 22.12.2020 r., a jego wydanie poprzedzone było kontrolami inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie weryfikacji praktycznego wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi - unijnymi oraz krajowymi, certyfikat bezpieczeństwa część A uprawnia Spółkę do przewozów towarów, w tym towarów niebezpiecznych na terenie całej Polski. 

W dniu 21 grudnia 2015 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał dla Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. również certyfikat bezpieczeństwa część B nr PL1220150047 ważny na okres 5 lat tj. od 28.12.2015 r. do 28.12.2020 r. Przedmiotowy certyfikat bezpieczeństwa potwierdza akceptację regulacji przyjętych przez Spółkę w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci zgodnie z dyrektywą 2004/48/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi.

Wyszukiwarka