Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pracownicy Grupy Azoty pod opieką LUX MED Ubezpieczenia
20.04.2015
Pracownicy Grupy Azoty pod opieką LUX MED Ubezpieczenia
20 kwietnia 2015 r. zarząd Grupy Azoty podpisał z LUX MED Ubezpieczenia – umowę w sprawie ubezpieczenia grupowego pracowników grupy kapitałowej Grupa Azoty S.A.

Podpisana umowa daje – zarówno pracownikom, jak i członkom ich rodzin – możliwość skorzystania z opieki medycznej na najlepszych z dotychczas zaproponowanych grupie warunkach. Umowa została podpisana na okres 3 lat. 

Przedstawiona przez LUX MED Ubezpieczenia oferta jest konkurencyjna pod względem gwarantowanych świadczeń medycznych oraz ogólnych warunków ubezpieczenia. Nowy program skierowany jest do wszystkich pracowników Grupy Azoty, a także ich współmałżonków, pełnoletnich dzieci (do 25 roku życia, jeśli się uczą) oraz partnerów życiowych. Będą oni mogli skorzystać z opieki medycznej w ramach specjalnie przygotowanego pakietu „Zdrowie na start”. Opieka medyczna obejmuje m.in.: konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne, szczepienia, rehabilitację oraz wizyty domowe.

Obecnie w projekcie tym uczestniczy 26 podmiotów, w tym cztery wiodące spółki Grupy Azoty. W przyszłości, zgodnie z powyższą umową, mogą przystąpić do niego pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej.

Dotychczasowe kontrakty na ubezpieczenie pracowników poszczególne spółki Grupy Azoty zawierały indywidualnie. Decyzja o ich skonsolidowaniu pozwoliła na uzyskanie znacznie korzystniejszych warunków oferty. Wybór najlepszej oferty medycznej dla pracowników poprzedziło postępowanie przetargowe.

Wyszukiwarka