Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nowy Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
04.12.2020
Nowy Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2020 r. podjęła decyzję o powołaniu z dniem 15 grudnia br. Pana Filipa Grzegorczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

Filip Grzegorczyk posiada wieloletnie doświadczenie w dużych spółkach kapitałowych na stanowiskach w randze członka zarządu i dyrektora. Doświadczenie zawodowe zdobyte w spółkach o charakterze przemysłowych i jednostkach dominujących struktur holdingowych (energetyka, paliwa, sektor publiczny).

Od listopada 2016 do lipca 2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. W latach 2015-2016 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów.

W 2014 roku sprawował funkcję Dyrektora ds. Korporacyjnych w Przedsiębiorstwie Obrotu Energią i Paliwami EGW sp. z.o.o. (obecnie Weglokoks Energia sp. z.o.o.). W latach 2011-2013 Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Energetyki w Kompani Węglowej S.A. Zdobywał również doświadczenie jako Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Zarządzania Grupą Kapitałową w TAURON Polska Energia S.A. (2007-2008). Z kolei w latach 2006-2007 był Radcą Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie doktoryzował się z prawa Unii Europejskiej, a następnie uzyskał habilitację z prawa gospodarczego. Ukończył również program Summer Advanced Course in European Law University of London, King's College, Centre of European Law; program International Business and Trade Summer School Catholic University of America – Columbus School of Law oraz École de droit français Université d'Orléans.

Ponadto, Pan Filip Grzegorczyk w 2018 roku uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration na École de management de Normandie / AESE Business School / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Od 2002 roku jest profesorem w Katedrze Polityk Regulacyjnych, Instytutu Polityk Publicznych i Administracji, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Wyszukiwarka