Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Milion ton Grupy Azoty KOLTAR
19.03.2014
Milion ton Grupy Azoty KOLTAR
Grupa Azoty KOLTAR przewiozła milionową tonę po liniach PKP PLK S.A.

Sukces ten jest efektem prowadzonych wieloletnich zaawansowanych działań w zakresie odnowy i rozbudowy tabory kolejowego, budowy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem oraz zaangażowania grupy ludzi, którzy swoją postawą przyczynili się do rozwoju spółki.

– Nasz sukces – milion ton przewiezionych po liniach PKP PLK SA – jest wynikiem wieloletniej wytrwałej pracy całego zespołu ludzi, pracowników Grupy Azoty KOLTAR. Cel był jasno sprecyzowany. Najpierw głębokie zmiany organizacyjne, stworzenie nowych komórek organizacyjnych, szkolenia i egzaminy państwowe kilkudziesięciu pracowników, zwiększające kompetencje i zakres uprawnień, uzyskanie odpowiednich koncesji, świadectw i certyfikatów bezpieczeństwa, umożliwiających realizację przewozów po liniach PKP PLK S.A. – mówi prezes zarządu spółki Piotr Golemo.W ślad za wysiłkiem organizacyjnym i formalno-prawnych podjęto wysiłek finansowy. Każdą zarobioną przysłowiową złotówkę spółka inwestowała w modernizację posiadanych lokomotyw spalinowych, umożliwiającą spełnienie wymogów technicznych, środowiskowych i BHP, narzuconych przez prawodawstwo krajowe i dyrektywy Unii Europejskiej. Zostały też zakupione lokomotywy M62, które następnie poddano modernizacji z zastosowaniem nowoczesnych silników rosyjskich Kołomnia o mocy 2000 KM.

– Nasz wysiłek zaczął procentować. Rozpoczęliśmy realizowanie przewozów: benzenu, fenolu, amoniaku, siarki płynnej, kamienia dolomitowego i kwasu azotowego dla Grupy Azoty S.A. Rozpoczęliśmy współpracę przewozową z firmami zewnętrznymi takimi jak: Ferroco, DB Schenker, CTL Logistics, Rail Polska, Lotos Kolej, STK Wrocław, ZUE, czy Eco Rail. – kontynuuje Piotr Golemo.Przewóz miliona ton towaru jest efektem prowadzonych wieloletnich zaawansowanych działań. Aby tego dokonać, spółka na przestrzeni kilku lat uruchomiła 3250 pociągów towarowych, które przejechały 340 tysięcy pociągokilometrów i wykonały pracę 157 milionów tonokilometrów. Obecnie Grupa Azoty KOLTAR posiada ugruntowaną pozycję na przewozowym rynku kolejowym– Na osiągnięcie takich wyników składa się szereg czynników: sprawna organizacja i kompetencje, dyspozytura, drużyny trakcyjne, przygotowania techniczne, zezwolenia, ciągła gotowość i współpraca wewnątrz firmy, jak i ze wszystkimi służbami logistycznymi zarówno u klientów, jak i u dostawców usług jak np. PKP PLK S.A. – wyjaśnia dyrektor ds. przewozów i eksploatacji, prokurent spółki Piotr Gałka. Jednak przede wszystkim żeby świętować milion ton, trzeba mieć co przewozić i dla kogo, innymi słowy spółka musi być gwarantem kompleksowej obsługi powierzonej nam przez klientów masy towarowej. Teraz już możemy powiedzieć, że rynek nas weryfikuje i pozyskani klienci są zadowoleni z naszych usług na tyle, aby korzystać z nich ponownie – dodaje.

Sukces tarnowskiego przewoźnika kolejowego był znakomitą okazją do wyróżnienia osób, które szczególnie przyczyniły się do jego realizacji. Podziękowanie i okolicznościowe statuetki za wspieranie i pomoc w rozwoju Grupy Azoty KOLTAR otrzymali: wiceprezesi zarządu Grupy Azoty S.A. Marek Kapłucha i Andrzej Skolmowski oraz dyrektor Departamentu Korporacyjnego Zakupów Andrzej Skóra.Korzystając z nadarzającej się sposobności, zarząd Grupy Azoty KOLTAR wyróżnił pracowników, którzy przyczynili się do rozwoju spółki. Nagrodę Pochwały za wzorową pracę, tworzenie pozytywnego wizerunku firmy i włożony wkład w budowanie bezpieczeństwa i rozwój przewozów licencjonowanych po liniach PKP PLK S.A. otrzymali: Piotr Gałka, Józef Grajdura, Edward Żurowski, Robert Grajdura, Maciej Kukuś, Robert Białasek, Dariusz Tworzydło, Dawid Wanat, Jan Biernat, Zbigniew Zięba, Jacek Janas, Jan Kaczmarczyk, Marian Kawa, Adam Madura, Piotr Solak, Antoni Gajda, Kazimierz Kolasiński, Marek Postawa, Józef Gondek i Rafał Derus. Z kolei Nagrodę Pochwały za wzorową pracę, dyspozycyjność i budowanie pozytywnego wizerunku Grupy Azoty KOLTAR otrzymali: Dariusz Biel, Piotr Galas, Zdzisław Hekłowski, Zdzisław Klimek, Antoni Kwarciński, Andrzej Łątka, Zbigniew Nasiadka, Dariusz Okoński, Dominik Okoński, Adam Sępek, Bolesław Stachura i Grzegorz Wojna.

Okolicznościowe dyplomy oraz podziękowanie za pomoc w sprawnej organizacji przewozów towarów, realizowanych przez Grupę Azoty KOLTAR po liniach PKP PLK S.A. otrzymali przedstawiciele PKP PLK S.A. 

Wyszukiwarka