Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Konsekwentnie podnosimy kwalifikacje
20.04.2015
Konsekwentnie podnosimy kwalifikacje
Prawie sto osób wzięło udział w XI edycji „Szkolenia z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych koleją” zorganizowanym przez Grupę Azoty KOLTAR w Krynicy-Zdroju (16-17 kwietnia).

W szkoleniu uczestniczyli kontrahenci Grupy Azoty KOLTAR i inni kluczowi uczestnicy łańcucha dostaw, tj. dostawcy Grupy Azoty współpracujący z Grupą Azoty KOLTAR.

Celem konferencji, poza tematycznymi wykładam, była wymiana doświadczeń i uzupełnienie bieżącej wiedzy na temat obowiązujących przepisów oraz istotnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem przewozu towarów koleją. Wykładowcami podczas szkolenia byli praktycy, którzy na co dzień odpowiadają za organizację i bezpieczeństwo w omawianych zagadnieniach. Współuczestnikami – wzorem poprzedniego spotkania – dostawcy Grupy Azoty w Tarnowie, którzy jednocześnie są obsługiwani przez Grupę Azoty KOLTAR.

Piotr Golemo, prezes zarządu Grupy Azoty KOLTAR oraz gospodarz szkolenia – Nasze zaproszenie do udziału w konferencji przyjęło wielu ważnych partnerów biznesowych zarówno Grupy Azoty KOLTAR, jak i Grupy Azoty. Frekwencja pokazuje, że istnieje potrzeba organizowania tego typu spotkań i że są one bardzo pozytywnie postrzegane, a jedenasta edycja świadczy o naszej konsekwencji w podnoszeniu kwalifikacji i budowaniu relacji z kontrahentami. Udział dużej liczby partnerów biznesowych, reprezentujących różne segmenty, pozwolił – poza ciekawymi wykładami z zakresu bezpieczeństwa – na wywołanie wielu ciekawych dyskusji tematycznych. Jak wiadomo w przepisach i uregulowaniach w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa przewozów kolejowych pojawia się wiele zmian i aktualizacji, dlatego edukacja i wymiana doświadczeń w tym zakresie jest niezmiernie ważna, szczególnie wśród osób na co dzień odpowiadających za te obszary. Wraz z rozwojem Grupy Azoty mamy szereg nowych doświadczeń na bazie współpracy z innymi spółkami grupy kapitałowej, co w istotnym stopniu wpływa na poprawę jakości zarządzania i wzmacnia pozycję konkurencyjną naszej spółki na zmieniającym się rynku.

Andrzej Skóra, dyrektor Departamentu Korporacyjnego Zakupów – W Konferencji uczestniczyli kluczowi partnerzy handlowi Grupy Azoty, współpracujący na co dzień zarówno z obszarem nawozowym, jak i Segmentem Biznesowym Tworzywa. Była to znakomita okazja do wymiany cennych doświadczeń na wielu płaszczyznach, także z udziałem jednostek biznesu oraz innych spółek Grupy Azoty. Jak wiadomo, pomiędzy obszarami zakupowymi, a szeroko pojętą logistyką istnieją duże współzależności, a efektywność poszczególnych procesów wymaga zapewnienia właściwej komunikacji i wymiany informacji oraz budowania jednej, spójnej strategii dla grupy kapitałowej. W ostatnich kwartałach w gospodarce i otoczeniu rynkowym odnotowuje się bezprecedensowe turbulencje, musimy mierzyć się z istotnymi czynnikami ryzyka, szczególnie w sektorze surowcowym, dlatego odpowiednia komunikacja, ścisła współpraca i wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań wydają się być szczególnie ważne. Z pewnością będziemy chcieli uczestniczyć w kolejnych edycjach konferencji.

Wyszukiwarka