Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Koltar z certyfikatem ECM
22.07.2014
Grupa Azoty Koltar z certyfikatem ECM
Urząd Transportu Kolejowego wydał spółce Grupa Azoty Koltar certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe.

Certyfikat jest ważny przez trzy lata począwszy od lipca br.

Celem systemu certyfikacji (jak podaje Rozporządzenie Komisji UE nr 445/2011 z dnia 10.maja 2011 r. ws. systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe) jest wskazanie, że podmiot odpowiedzialny za utrzymanie ustanowił swój system utrzymania i jest w stanie spełnić wymogi określone w rozporządzeniu w celu dopilnowania, aby każdy wagon towarowy, za którego utrzymanie jest odpowiedzialny, był w stanie poruszać się w bezpieczny sposób. Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie wagonów towarowych (Entity in Charge of Maintenance – ECM) zapewnia zatem jego utrzymanie w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację, zgodną z dokumentacją systemu utrzymania pojazdu kolejowego, warunkami technicznymi eksploatacji pojazdów kolejowych oraz wymogami TSI (Techniczna Specyfikacja dla Interoperacyjności).

Dążąc po zachowania jak najwyższych standardów zarządzania bezpieczeństwem przewozu oraz na mocy ww. rozporządzenia, Grupa Azoty Koltar po pozytywnym przejściu audytu i uzyskaniu zaświadczenia spółka może pełnić rolę w zakresie utrzymania wagonów towarowych, wpisanych do Krajowego Rejestru Pojazdów (NVR), operujących na liniach kolejowych Polski oraz pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej.Aktualnie Grupa Azoty Koltar w obszarze ECM realizuje:

  • funkcję zarządzania, obejmującą koordynację i monitoring wszystkich czynności utrzymania ECM,
  • funkcję doskonalenia utrzymania, dotyczącą zgodności z przepisami interoperacyjności oraz powołania i aktualizacji dokumentacji dotyczącej utrzymania,
  • funkcję zarządzania utrzymaniem floty, która obejmuje wycofanie lub przywrócenie do eksploatacji przed lub po przeprowadzeniu procesu utrzymania oraz zarządzanie kontraktami dotyczącymi wewnętrznych usług ECM lub jednostek zewnętrznych zapewniających czynności utrzymania,
  • oraz funkcję jednostki utrzymania (jednostka utrzymania to jednostka techniczna realizująca zlecone zadania utrzymania, zrealizowanie prac lub zadań zdefiniowanych w dokumentacji dotyczącej utrzymania i zleconych przez zarządzających utrzymaniem floty).
Wyszukiwarka