Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty KOLTAR - SMS
10.03.2014
Grupa Azoty KOLTAR - SMS
Bezpieczeństwo naszym priorytetem

SMS – to skrót od Safety Management System.

System zarządzania bezpieczeństwem na kolei (SMS) – to organizacja i działanie przyjęte przez zarządcę infrastruktury i przewoźnika kolejowego dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ustanowienie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jest warunkiem niezbędnym do otrzymania certyfikatu bezpieczeństwa w przypadku przewoźników kolejowych.

Głównym celem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) jest zapewnienie bezpiecznego zarządzania działaniem przewoźnika kolejowego. Spółka za pomocą  ustanowionego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem zapewnia utrzymanie pod kontrolą wszystkich zagrożeń związanych ze swoją działalnością, w tym z korzystaniem z usług wykonawców. Stworzony System Zarządzania Bezpieczeństwem jest zorientowany procesowo i zawiera opis stosowanych przez przedsiębiorstwo procesów i procedur związanych z bezpieczeństwem, które są poddawane niezależnym audytom. 

W 2011 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie dla przewoźnika kolejowego Grupa Azoty KOLTAR wydał certyfikat bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci. Jednak utrzymanie Certyfikatu Bezpieczeństwa wymaga nieustanie pieczołowitej pracy, rzetelnej realizacji i przestrzegania procedur.

Utrzymywanie wysokich standardów wymaga ciągłej weryfikacji i samokontroli. Audyty wewnętrzne Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) przeprowadzone zgodnie z programem audytów na rok 2013 w marcu i wrześniu; trzy audyty zewnętrzne strony drugiej - przewoźników kolejowych i dostawców usług utrzymania wagonów towarowych. Do tego uzgodnione w „Rocznym planie kontroli na 2013” 28 kontroli wewnętrznych komórek organizacyjnych przeprowadzonych przez Zespół kontrolerów ukończonych protokołami kontroli sprawdzających. Kontrolowane zagadnienia dotyczą bezpieczeństwa ruchu kolejowego podczas realizacji przewozów kolejowych przez przewoźnika Grupa Azoty KOLTAR. W wyniku tych wszystkich kontroli i audytów w poszczególnych komórkach organizacyjnych stwierdzono prawidłowe funkcjonowanie wdrożonego Systemu Zarządzanie Bezpieczeństwem w audytowanym obszarze i wskazano obszary do dalszego doskonalenia.

Przegląd Zarządzania SMS przeprowadzony w lutym 2014 roku ponownie potwierdził, że Grupa Azoty KOLTAR spełnia wszystkie wymagania  Certyfikatu Bezpieczeństwa.SMS – tym razem ten skrót oznacza równie krótką wiadomość od  Grupa Azoty KOLTAR - Nieustanie dbamy o Wasze bezpieczeństwo.

Wyszukiwarka