Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oświadczenie prezes zarządu Grupa Azoty Koltar sp. z o.o. w sprawie publikacji prasowych
03.08.2020
Oświadczenie prezes zarządu Grupa Azoty Koltar sp. z o.o. w sprawie publikacji prasowych

W związku z niewybrednymi i nierzetelnymi publikacjami prasowymi, które ukazały się w ostatnim czasie na mój temat, w szczególności w „Gazecie Wyborczej” oraz - na podstawie tejże - w Internecie, w serwisie money.pl oświadczam, że zostałam wybrana na Prezesa Spółki Grupa Azoty „Koltar” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na podstawie konkursu, po spełnieniu wszystkich wymagań kwalifikacyjnych.

Wspomniane publikacje są tendencyjne, budują narrację na półprawdach, które mają insynuować, iż jestem osobą nieuczciwą, a także podają po prostu informacje nieprawdziwe. Budzi to poważne podejrzenia, iż mogą to być publikacje „na zamówienie”.

Z pewnością artykuły te były pisane na z góry przyjętą tezę i stąd ich autorom zabrakło zarówno dziennikarskiej rzetelności, jak i zwykłej ludzkiej przyzwoitości.

Zatrważające jest przy tym, jak często autor z „Gazety Wyborczej” powołuje się na niewymienione z nazwiska osoby, które określa enigmatycznie jako „nasi rozmówcy”.

Aby nie być gołosłowną, informuję, a jest to tylko przykład z wielu podobnych „faktów” opisanych w artykułach, że nigdy nie pełniłam funkcji zarządczej, kontrolnej ani nie byłam właścicielem udziałów w Spółce Polska Grupa Kapitałowa Kredyt, którą w „Gazecie Wyborczej” opisano jako stosującą system argentyński. Tego typu przekłamań jest znacznie więcej.

Modelowym wręcz przykładem świadomego mijania się z prawdą jest twierdzenie, że większość firm, którymi zarządzałam, zbankrutowało. Większość firm w okresie, kiedy nimi zarządzałam, odnosiło sukcesy.

Oburzające jest również, iż autorzy nie cofnęli się przed przedstawianiem informacji o moim życiu osobistym, co nie ma żadnego związku z pełnioną funkcją w Spółce Grupa Azoty „Koltar” Sp. z o.o. lub w samorządzie.

Jako że publikacje były na tyle nierzetelne, iż Czytelnicy mogli powziąć związane z tym wątpliwości, informuję, że nie tylko nigdy nie byłam karana za jakiekolwiek przestępstwo, ale nigdy nie toczyło się jakiekolwiek postępowanie przeciwko mnie. Zawsze działałam i będę działać w ramach obowiązującego prawa, kierując się etyką biznesową i nie naruszając zasad współżycia społecznego.

Wobec powyższego oświadczam, że niezwłocznie podejmę wszelkie stosowne kroki prawne, celem obrony mojego dobrego imienia.

Angelika Świtalska
Prezes Zarządu Grupa Azoty „Koltar” Sp. z o.o.

Wyszukiwarka