PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Zarząd GRUPA AZOTY „KOLTAR” Sp. z o.o., informuje, że dnia 27.03.2018 r. uzgodniony i podpisany został Plan połączenia Spółek GRUPA AZOTY „KOLTAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Grupa Azoty Chemkol Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu oraz Grupa Azoty Kolzap Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach.

Różnica w brzmieniu firmy Spółki Przejmowanej - Grupa Azoty CHEMKOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej CTL CHEMKOL Sp. z o.o.) wynika z faktu, iż zmiana firmy nastąpiła w dniu 29.03.2018 r. (dzień zmiany przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział V Gospodarczy KRS wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie zmiany Umowy Spółki). W dniu podpisywania Planu Połączenia firma ww. Spółki brzmiała CTL CHEMKOL Sp. z o.o. Po zarejestrowanej w dniu 29.03.2018 r. zmianie firma Spółki brzmi: GRUPA AZOTY CHEMKOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powyższa zmiana nie ma żadnego wpływu na ważność i skuteczność podpisanego w dniu 27.03.2018 r. Planu Połączenia.

Różnica w brzmieniu firmy Spółki Przejmowanej - Grupa Azoty KOLZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej CTL KOLZAP Sp. z o.o.) wynika z faktu, iż zmiana firmy nastąpiła w dniu 15.05.2018 r. (dzień zmiany przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie zmiany Umowy Spółki). W dniu podpisywania Planu Połączenia firma ww. Spółki brzmiała CTL KOLZAP Sp. z o.o. Po zarejestrowanej w dniu 15.05.2018 r. zmianie firma Spółki brzmi: GRUPA AZOTY KOLZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powyższa zmiana nie ma żadnego wpływu na ważność i skuteczność podpisanego w dniu 27.03.2018 r. Planu Połączenia.Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.